Baza wiedzy

BDO

BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach) to system informatyczny w Polsce, którego głównym celem jest monitorowanie przepływu opakowań na rynku oraz gospodarki odpadami

KOBIZE

KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) pełni rolę krajowej bazy danych, która gromadzi informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji.

LUCID

Niemiecki rejestr opakowań prowadzony przez Centralną Agencję Rejestru Opakowań. Rejestracja w LUCID dotyczy firm wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek niemiecki.