KOBIZE

KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) pełni rolę krajowej bazy danych, która gromadzi informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji.
 
Podmioty muszą monitorować swoje emisje i regularnie raportować dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji. Przez raportowanie danych w sprawozdaniach do KOBIZE, przedsiębiorstwa wypełniają swoje zobowiązania wynikające z regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 
Przedsiębiorstwa, które podlegają takim wymogom powinny śledzić odpowiednie przepisy i regulacje dotyczące raportowania emisji gazów cieplarnianych i wypełniania obowiązków wobec KOBIZE. Za niezłożenie raportu grozi kara w wysokości nawet 50 tys. zł.

Co należy raportować w KOBIZE ?

Sprawozdania z eksploatacji urządzeń

Opłaty dla instalacji spalania paliw