Gospodarka odpadami w systemie BDO

BDO w Firmie odgrywa istotną rolę w monitorowaniu i regulowaniu obiegu odpadów oraz wypełnianiu obowiązków związanych z przepisami dotyczącymi odpadów. W kontekście gospodarki odpadami dla wytwarzających, zbierających i przetwarzających obowiązkowi korzystania z BDO mogą podlegać m.in warsztaty samochodowe, firmy produkcyjne, skupy złomu i firmy budowlane itp. Do podstawowych obowiązków związanych z systemem BDO należy:

1. Prowadzenie ewidencji odpadu – KEO: Ewidencja odpadów, znana jako Karta Ewidencji Odpadów (KEO), jest kluczowym elementem systemu BDO. Przedsiębiorstwa muszą prowadzić szczegółową ewidencję ilości i rodzaju wytwarzanych oraz przekazywanych odpadów.

2. Wystawianie KPO w systemie BDO: KPO, czyli Karta Przekazywania Odpadów, jest dokumentem niezbędnym przy przemieszczaniu odpadów. Firmy wytwarzające odpady muszą w systemie BDO wystawiać KPO, które będą towarzyszyć odpadom podczas ich transportu.

3. Generowanie potwierdzeń transportu wraz z wysłaniem do kierowcy: BDO umożliwia generowanie potwierdzeń transportu, które muszą być dostarczone kierowcom pojazdów przewożących odpady. Te dokumenty potwierdzają legalność transportu odpadów.

4. Potwierdzanie odbioru odpadu: Po dostarczeniu odpadów do miejsca przetwarzania lub składowania, konieczne jest potwierdzenie ich odbioru. BDO może być wykorzystywane do rejestrowania tych operacji.

5. Wnioski rejestracyjne i aktualizacyjne: W ramach BDO, przedsiębiorstwa wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady muszą składać wnioski rejestracyjne lub aktualizacyjne. To oznacza, że muszą zarejestrować się w systemie i regularnie aktualizować swoje dane, aby były one zawsze zgodne z rzeczywistością.

6. Przygotowanie sprawozdań w systemie BDO: System BDO umożliwia generowanie raportów i sprawozdań związanych z gospodarką odpadami. Firmy muszą dostarczać te dokumenty odpowiednim organom nadzoru i kontroli.

Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami. Nasza oferta jest dostosowana do różnych branż i firm, które chcą spełnić obowiązki regulacyjne. Pomagamy w skutecznym zarządzaniu danymi i dostosowaniem się do zmieniających się wymogów środowiskowych.

Skorzystaj z naszej kompleksowej oferty, aby zapewnić, że Twój biznes działa zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej:

Adres e-mail:  biuro@uslugiterra.pl

Numer telefonu: 507 210 891