Co należy raportować w KOBIZE ?

W ramach swoich obowiązków KOBIZE zbiera dane od różnych źródeł, w tym od przedsiębiorstw i instytucji, i kompiluje je w celu przygotowania raportów i analiz dotyczących emisji. Organizacje i instytucje w Polsce mają obowiązek raportowania określonych informacji do KOBIZE. Poniżej przedstawiamy, co należy raportować w KOBIZE:

1. Emisje gazów cieplarnianych: Przedsiębiorstwa i instytucje są zobowiązane do raportowania emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O). To obejmuje emisje pochodzące z różnych źródeł, takich jak przemysł, transport, energetyka, rolnictwo itp.

2. Emisje innych substancji zanieczyszczających: Oprócz gazów cieplarnianych, KOBIZE zbiera dane dotyczące emisji innych substancji zanieczyszczających powietrze, takich jak tlenki siarki (SOx), tlenki azotu (NOx), pyły zawieszone (PM), aerozole i inne zanieczyszczenia atmosferyczne.

3. Dane o źródłach emisji: Przedsiębiorstwa muszą również dostarczać informacje dotyczące źródeł emisji. Dotyczy między innymi: zakłady przemysłowe, pojazdy, instalacje grzewcze, rolnictwo i innych podmiotów.

4. Inne informacje związane z emisjami: W zależności od konkretnych regulacji i potrzeb raportowania, mogą istnieć dodatkowe informacje, które przedsiębiorstwa muszą dostarczać do KOBIZE.

Warto zaznaczyć, że raportowanie emisji do KOBIZE ma na celu monitorowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko oraz spełnienie wymogów krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony klimatu i środowiska. Niewłaściwe lub niepełne raportowanie może skutkować konsekwencjami prawno-finansowymi dla przedsiębiorstwa.

Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami. Nasza oferta jest dostosowana do różnych branż i firm, które chcą spełnić obowiązki regulacyjne. Pomagamy w skutecznym zarządzaniu danymi i dostosowaniem się do zmieniających się wymogów środowiskowych.

Skorzystaj z naszej kompleksowej oferty, aby zapewnić, że Twój biznes działa zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej:

Adres e-mail:  biuro@uslugiterra.pl

Numer telefonu: 507 210 891