BDO

BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach, to system informatyczny wykorzystywany w Polsce do monitorowania gospodarki odpadami i opakowaniami.

Jest on obowiązkowy dla podmiotów wprowadzających produkty i opakowania na rynek. Rejestrujący się muszą dostarczać regularne informacje dotyczące ilości wprowadzonych produktów i opakowań oraz ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi.

Ważne jest, aby podmioty pozostawały zgodne z aktualnymi przepisami i wytycznymi, gdyż polityka gospodarki odpadami może ulegać zmianie. Niedopełnienie tych obowiązków może prowadzić do konsekwencji finansowych w postaci kar finansowych od 5000 zł do 1 000 000 zł.

Gospodarka opakowaniami

Sprawozdania w systemie BDO

Gospodarka odpadami w BDO